Förändrad funktion på Ikea TRÅDFRI rörelsesensor efter byte till Dirigera hubb

Som rubriken säger. Efter att jag bytte till dirigera hubben så verkar funktionen på rörelsesensorerna ha ändrats. Exempelvis så upplevs känsligheten lägre, dvs jag måste vara minst inom tre meter istället för tidigare ca fyra meter. Sedan tänds lamporna lite mjukare, vilket i och för sig är trevligt (kanske är kopplat till lamporna dock). Sedan så tar det några sekunder innan rörelse snappas upp, vilket tidigare i princip var på millisekunden.

Upplever ni samma? Enligt mig en kraftig försämring från tidigare.

Har du med eller utan egna kontroller på baksidan av sensorn?

Har ingen aning. Hur tar jag reda på det?

Nya
bild
Gamla
bild

Aha. Det är den nya jag har.