Festval à la Lego

Klossfestivalen bjöd för första gången in till legofest i Växjö!

Något för Bubblans legofanatiker besöka vid framtida upprepning:

1 gillning