FaceTime på Apple TV

Är det någon mer än jag som inte får FaceTime på Apple TV att fungera?

Jag är förstås inloggad med mitt Apple ID på Apple TV, men mitt användarnamn dyker inte upp inuti den nya FaceTime-appen, och om jag istället väljer ”Annan” användare och försöker scanna QR-koden så händer… ingenting!

Kan vara att din TV är för gammal. Tror det bara funkar på dom två senaste modellerna.

Ja men då ska inte ens appen synas.....som på min :slight_smile:

1 gillning

Ahh.. Okej.

1 gillning

Jag får det att funka om jag startar samtalet på min iPhone och lämnar över till Apple TV… :man_shrugging:t2:

Edit: Det hela verkar EXTREMT buggigt. Funkar varannan gång.