Få bättre insyn i annonserna med Google Chrome

Från sajten:
image

Google har släppt tillägg för Google Chrome som låter dig få översikt över annonser.

Verktyget kan bara ge dig information för annonser via Google Ads, men de står för en ganska hög procent av antalet annonser vi ser på internet. Ads Transparency ger dig transparens när det kommer till hur annonser följer ditt surfande och varför du får just denna förslagna annons. Vilket kan ge en ganska tydlig bild när det kommer till övriga annonsörer också.

The extension includes the criteria used to show these ads, the ad tech companies helping to display these ads, and the ad platform companies serving these ads on a web page. It also lists all companies and services with a presence on the page (for example, content delivery networks or analytics providers). We are currently exploring other controls for users.

Ladda ner tillägget här: Ads Transparency.

Via: Feber.