EU-parlamentet röstade ja till gemensam laddstandard för mobiler

Från sajten:
https://wp.teknikveckan.com/eu-parlamentet-rostade-ja-till-gemensam-laddstandard-for-mobiler/


image

Idag röstade EU-parlamentet ja till en rad förslag som rör laddning av mobiler inklusive en gemensam laddstandard.

Det betyder i praktiken att man nu uppmanar EU-Kommissionen att ta fram ett lagförslag som inkluderar att en gemensam laddstandard för alla mobiler och övriga mobila kommunikationsenheter men också att trådlös laddning skall vara kompatibelt med varandra. Slutligen vill man se incitament som gör att vi blir bättre på att återvinna laddare och dess sladdar och dessutom skall vi inte indirekt behöva köpa en ny laddare till varje ny enhet. Men inte så att det på något sätt blir en dyrare totalkostnad för oss konsumenter.

Man noterar särskilt att hänsyn till tekniska framsteg behöver göras så att lagstiftning inte hindrar utvecklingen.

EU-Parlamentet är EUs folkvalda beslutsorgan medan EU-Kommissionen i det närmaste kan jämföras med EUs regering som är de som stiftar lagar. Därefter måste lagar och regler ratificeras av varje enskilt land så det här kommer inte bli klart i morgon.

Ingenstans nämns det specifikt vilken del av kabeln som det handlar men andemeningen verkar vara hela paketet inklusive kontakten i telefonen. Tidigare har det diskuterats om att det bara rörde kontakten i själva laddaren och sedan var tillverkarna fria att använda USB-C, Lightning eller vad man nu ville göra men så verkar alltså inte vara fallet.

När det kommer till enbart mobiltelefoner, datorer och iPad så finns det i huvudsak fyra olika ladd-kombinationer. USB-C till USB-C (Sony, Google mfl samt iPad Pro, Macar, de flesta PC). USB-A till USB-C (Huawei, OnePlus, Samsung mfl där man även har utvecklat egna individuella snabbladdningsstandarder), USB-A till Lightning (iPhones och iPad som inte är Pro) samt USB-C Till Lightning (iPhone 11 Pro).

Källa och mer information: Europaparlementet

Några rättelser:

EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s
m.fl.
Europaparlamentet

:face_with_monocle:

Jag misstänker att produkter likt Apple Watch som “måste” ha en specifik kontakt i änden som går “in” i enheten har någon form av undantag.

Misstänker att man kommer acceptera endast indutionsladdning dock - svårt att få in en USB-C-kontakt i så små enheter.

Som @Marcus_Attefors skrev på facebook är det endast sidan som går in i ladd-pucken som ska vara samma.

Det där är uppfattningen som vi hade men när vi läst igenom Europaparlamentets beslut så är nog andemeningen samma kontakt även där.