Endast idag kan du teckna mobilabonnemang för 1 kr

Från sajten:
image

I vad som är raka mot­sat­sen till ett april­skämt kan vi nu teck­na mobi­labon­ne­mang för 1 kro­na per månaden.

Hal­lon tyck­er att det är slut­skäm­tat och erb­jud­er bara idag möj­ligheten att teck­na ett abon­ne­mang som kostar en kro­na per månad. Priset gäller i tre månad­er och då ingår 4 GB data (eller 6 GB om du är stu­dent eller till åren kom­men). Efter tre månad­er gäller 99 kro­nor i månaden.

Som van­ligt ingår sam­tal & SMS och du får spara oan­vänd surf!

Erb­ju­dan­det gäller endast i dag den 1 april och endast nya kun­der och teck­nas via Hallon.se.