Endast elbilar från Volvo och endast e-handel

Från och med år 2030 är det bara elbilar från Volvo som gäller och dessutom kommer dessa endast säljas via den egna e-handeln. Fast återförsäljarna kommer ändå vara inblandade “via starka kunderbjudande” Redan nu kommer det gå att köpa Volvo-bilar på abonnemang och dessutom lämna tillbaka dem inom 30 dagar om man inte är nöjd.

Detta kan vi läsa i tre olika pressmeddelande som delvis säger emot varandra. Men jag tolkar det som att återförsäljarna kommer stå för Showrooms och den ev service som även elbilar behöver efteråt.