Elsparkcyklar inte farligare att åka på än att cykla

Elsparkcyklar inte farligare än cyklar och det är nästan alltid en bil som är inblandad i dödliga olyckor när sådana sker, oavsett om det är cykel eller elsparkisar.