E.ON och Svenska Kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

Från sajten:
image

Idag meddelar E.ON att de tecknar avtal med Svenska Kraftnät gällade reservkraft till södra Sverige. Det är Heleneholmsverket i Malmö som ska kunna öka produktionen.

E.ON och Svenska Kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige vilket ska kunna säkra energiförsörjningen i södra Sverige nu i vinter. Det är den, för malmöbor, välkända kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som vid behov kan öka elproduktionen med upp till 80 megawatt. Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige.

Produktion av reservkraft ska ske på begäran av Svenska Kraftnät. I det fall reservkraft behövs ska Heleneholmsverket tillhandahålla 80 megawatt till nätet, producerad med biogas från Danmark.

Avtalet gäller från den 1 december 2022 till och med mars månad 2023. Ett steg som förhoppningsvis kan bidra till att elnätet hålls igång under vintern utan påtvingade stopp.

Källa: Pressmeddelande