Det ser ut som att göteborgarna får hålla sig på marknnivå

Från sajten:
https://teknikveckan.com/kollektivtrafik/det-ser-ut-som-att-goteborgarna-far-halla-sig-pa-marknniva/


image

Spårvagnarnas stad Göteborg blickade uppåt och började planera för en ny typ av kollektivtrafik – linbanan. Det har nu gått sex år sedan projektet började planeras men det ser dystert ut då det inte ser ut att bli lönsamt.

SVT Väst skriver idag att linbanan med sina fyra stationer skulle kosta 1,1 miljarder kronor att tillverka men i våras var summan istället uppe i 4 miljarder. Västtrafik valde då att dra sig ur projektet men Västra Götalandsregionen ville fortsätta utreda linbanan och eventuellt göra verklighet av den. Nu har företaget Sweco tagit fram en samhällsekonomisk kalkyl på bygget på uppdrag av Göteborgs stad och de kom fram till två olika scenarion. Det första är att det kollektiva resandet skulle öka med 1,4 procent fram till 2040 vilket innebär ett samhällsekonomiskt nuvärde på 300 miljoner kronor. Det andra scenariot är att det kollektiva resandet skulle öka med 1,9 procent per år och då skulle nuvärdet bli 700 miljoner kronor. Det betyder att projektet aldrig skulle nå någon lönsamhet med tanke på den beräknade kostnaden på 3,8 miljarder kronor för linbanan.

Trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) vill dock inte överge projektet och ska nu titta på vad de får för typ av linbana om de halverar kostnaden för den.

Via Feber, Källa SVT

Oh no! Först nej till Apple Store i Stockholm och nu detta i Göteborg. :wink:It’s a shame!

1 gillning

Dåligt me ”nytt” vettu :man_shrugging:t2::innocent:

1 gillning
1 gillning

Snart ligger ni i lä!

Vi säger inte nej till mutor i alla fall. :wink:

Hur kan det kosta så mycket? ser ut som vanlig telekabin som finns i alla skidorter. Inte ens hiss finns för att komma ner. Utan bara vanlig stege. :wink: