De höga elpriserna driver rekordstor efterfrågan på solceller

Från sajten:
image

Att elpriserna varit höga har knappast undgått någon i vårt avlånga land. Som en följd av detta har efterfrågan på solceller ökat explosionsartat.

Det är E.ON som presenterar färsk statistik kring intresset för solcellsanläggningar och den visar på ett ökat intresse. Föregående år ville drygt 11.000 hushåll ansluta sina solcellsanläggningar till E.ONs nät vilket var en ökning med 57% från 2020. Under 2022 har E.ON redan fått in 8.100 föranmälningar om anslutning av anläggningar för solceller vilket är drygt tre gånger så mycket som för samma period förra året.

Primärt pekar det mesta på att det är de höga elpriserna som får kunderna att installera solceller i sina hus. Även kriget i Ukraina och ett mer spänt världsläge skapar intresse av att vara mer oberoende. Dessutom är klimatomställningen något som fler och fler vill vara en mer aktiv del av enligt uppgifter från Thomas Pettersson som är produktansvarig på E.ON.

Som en följd av den rådande bristen på elektroniska komponenter på världsmarknaden påverkas även installationerna av solceller. Själva utbyggnaden bromsas som en följd av bristen på komponenter vilket ger längre leveranstider. Som grädde på moset kan det i vissa område även vara svårt att finna personal som kan installera tack vare den höga efterfrågan. Dessutom behöver elnätet ses över om många solcellsanläggningar i ett och samma område börjar producera el vilket kan leda till längre väntetider så visst finns det lite hinder på vägen…

Totalt installerades 26.500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige enligt uppgift från Energimyndigheten vilket var en ökning med 46% jämfört med 2020.

Väntar du på att få en anläggning installerad hos dig?

Källa: Pressmeddelande

Problemet med solceller är att de inte ger någon effekt då vi behöver den som mest. På vintern och då det är mörkt.
Det ena kan vi lösa med batterier, men vinterhalvåret blir svårare.
Dessutom ger solceller (utan batterier) samma problematik som vindkraft, obalans i systemet.
Att köpa solceller från kraftbolagen är väl i princip som att betala mer för din el.

1 gillning

Så här ser det ut för vår anläggning 15kW installerat. Och då kan man se att när vi behöver det som mest generar det i princip inget, och under juli då vi har semester så produceras det mest. Och vår situation är ju inte unik. Så de skulle behövas någon form av batterier som kan lagra stora mängder el, länge, för att göra solel effektivt, i alla fall för oss uppe i norr.

1 gillning

Det finns vissa elbolag som har att du kan »lagra« elen hos dem i deras vattenmagasin. Ett exempel är https://www.jamtkraft.se/privat/solel/tjanster/solsaker

1 gillning

Smart, särskilt för privatpersoner.

Jag har ju själv ett oerhört bra läge för solel, bor uppe på en kulle så solen kommer åt taket året runt.
Problemet uppstår väl när vattenmagasinen är för små.

På Kap Verde pumpar de upp vatten till stora magasin mha solel, som sedan får rinna ner nattetid och generera el!