Datorspelsberoende är snart en diagnos

Från sajten:
Datorspelsberoende är snart en diagnos | Teknikveckan


image

Den stora diagnosmanualen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) har precis inkluderat beroende av datorspelande som en av diagnoserna tillsammans med alkoholberoende och spelberoende för den kommande upplagan ICD-11

Det är WHO som ligger bakom ICD-11 och i Sverige är det ICD som används officiellt som diagnosmanual. Att datorspelsberoende nu blir en egen diagnos kommer att ha stor betydelse i samhället. I flera delar av världen där välfärdssamhället inte är så utbyggt som i Sverige kommer nu människors försäkringsbolag nu vara tvungna att gå in och stå för en eventuellt behandling när den nu klassas som en sjukdom. I Sverige så återstår det att se hur primärvården och/eller specialistvården, som ska förse sina invånare med behandling, tar sig an denna utmaning.

Många som spelar datorspel fnyser när de hör begreppet, många som inte spelar datorspel som hör begreppet säger ”då går det ju att bli beroende av vad som helst”. För att göra det lite tydligare för oss alla så bör vi lyfta blicken från ordet datorspelsberoende (vilket inte nödvändigtvis kommer bli den svenska översättning av engelskans gaming disorder) och istället titta på vilka är kriterierna för att uppfylla diagnosen. För någon som ägnar stor del av sin fritid till att spela tv-spel men ändå har en välfungerande vardag så är inte diagnosen aktuell.

Gaming disorder is characterized by a pattern of persistent or recurrent gaming behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’), which may be online (i.e., over the internet) or offline, manifested by:

1. impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, context);

2. increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes precedence over other life interests and daily activities; and

3. continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. The behaviour pattern is of sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other important areas of functioning.

The pattern of gaming behaviour may be continuous or episodic and recurrent. The gaming behaviour and other features are normally evident over a period of at least 12 months in order for a diagnosis to be assigned, although the required duration may be shortened if all diagnostic requirements are met and symptoms are severe.

Enligt de här kriterierna så verkar det fortfarande vara lugnt för alla de som tar ut några semesterdagar vid ett spelsläpp för att plöja ner ett gäng timmar. Bekymret är när spelandet håller på under minst 12 månader och avsevärt påverkar viktiga delar av livet negativt.

ICD-11 är tänkt att börja gälla från och med 1 january 2022.

Källa: WHO

Är inte allt beroende samma sjukdom med olika uttryck?

Nja, det är väl detta som diskuteras.
Det är klurigt då mkt av vilken vård som ska bedrivas drivs av vilka diagnoser vi har och i Sverige följer vi ICD.
Subtansberoende sägs vara Skillt från psykologisk beroende och hur ska vi skilja undvikande från beroende. Eller är allt beroende egentligen undvikande.

Jag är sjukt orolig för att någonsin bli alkoholist. Skulle inte kunna sluta dricka rödvin till maten

Får mig osökt att tänka på Roger…

1 gillning

Arbetsförmedlingen betalar en del av lönen mot att han får gå klädd hur han vill. Haha, det är så mysigt få veta vilken skit sina skattepengar går till. Inte en dag för tidigt att de lägger ner skiten. Good riddance