CSA tar Matter till hälsorelaterade prylar också

Från sajten:
image

Att den nya IoT-standarden Matter forfarande är i sin linda spelar ingen roll för CSA. Nu tar de även siktet på alla hälsorelaterade teknikprodukter så även dessa blir kompatibla.

Connectivity Standards Alliance (CSA) som ligger bakom Matter som är den nya standarden för våra prylar tar nu steget vidare till ännu ett högintressant område. Nu har organisationen skapat “Health and Wellness Working Group” som ska se till att våra hälsorelaterade prylar också kan snacka med varandra utan problem.

Det är inte bara inom det smarta hemmet med belysning, pluggar och robotdammsugare som produkter behöver kunna prata med varandra. Även våra smarta vågar, termometrar, blodtrycksmätare och annan träningsutrustning kan ha stort behov av detta. Därför ska den nya arbetsgruppen nu fokusera fullt ut på detta område också! Syftet är att nu samla alla stora aktörer inom hälsoindustrin och få dessa att samarbeta kring Matter.

Just produkter med fokus på hälsa och välmående spås en lysande framtid i och med att vi som människor blir äldre och att vi växer med tekniken och ser fördelarna med denna. Om då produkterna är kompatibla med varandra kan vinningen inom exempelvis sjukvården öka när befolkningen överlag blir äldre.

Enligt uttalandet från CSA vill de få med så många aktörer som möjligt på tåget så länge det är relevant för området.

Vad tycker du om detta initiativ? Blir det bra när teven stängs av vid ökat blodtryck när favoritlaget gör en sugmatch?

Källa: IoTNews

Ser fram ett alarm som väcker en när man somnar under Super Bowl.