CES 2024 – integritetsvänlig lösning för falldetektering i hemmet

Från sajten:
image

Varje dag skadas äldre människor hemma i fallolyckor världen över. Detta är något företaget Zoe Care vill uppmärksamma med sin nya produkt.

Franska företaget Zoe Care har utvecklat en ny produkt som ska kunna larma anhöriga om någon äldre familjemedlem faller i hemmet. Med sin lösning Zoe Fall som består av smarta pluggar som placeras ut i hemmet så kan dessa detektera fallolyckor. Zoe Fall är en Wi-Fi-baserad och integritetssäker lösning som är enkel att komma igång med.

De smarta pluggarna placeras ut i hemmet och en AI-baserad teknik analyserar radiovågorna som skapas mellan enheterna för att därigenom upptäcka störningar som kan bero på att någon fallit i hemmet. Vid detektering skickas en notis till anhörigas app varpå de kan agera snabbt. Den AI-baserade tekniken kan detektera kroppsrörelser som uppstår vid fall och då inga kameror är inblandade så respekterar lösningen också användarens integritet. En smart plug täcker upp till 70 kvadratmeter och Zoe Fall har testats på flera äldreboende med närapå 100-procentig detektering av fallolyckor.

Tekniken påminner lite om WiZ SpaceSense som också läser av förändringar i ett nätverk för att detektera om belysningen ska tändas eller släckas. Kommer vi att se mer implementering av liknande teknik framöver?

Källa: Pressmeddelande

Galleri