Callisto tar distansarbete till en helt ny nivå

Från sajten:
image

I den värld vi lever i just nu förväntas vi mer eller mindre kunna arbeta var som helst. Detta är också något som bör vara möjligt när resor till Månen och Mars påbörjas.

Artemis I lägger grunden till framtida resor till månen och Mars, och innebär det första testet av hur vi ska kunna kommunicera och samarbeta effektivt när avståndet mellan kollegor mäts i hundratusentals kilometer.

Nu deltar Cisco i framtagandet av hybridarbeteslösningen Callisto, som testats under den pågående rymdfärden. Artemis I, med kommandomodulen Orion, är mer än halvvägs genom rymdfärden som påbörjades den 16 november med planerad landning den 11 december. Som längst har farkosten befunnit sig mer än 430 000 kilometer från Jorden.

Även om Orion är obemannad innehåller den all teknologi som behövs för att genomföra det första bemannade uppdraget, planerat till 2024 – däribland kommunikationslösningar som utvecklats speciellt för projektet. Utmaningarna för att flytta videosamarbete från jorden till rymden är många och stora.

När Orion befann sig som längst från Jorden motsvarar avståndet en fördröjning på upp emot 20 sekunder – och vid framtida planerade Marsexpeditioner räknas det i minuter. Traditionella system för videokommunikation kan inte hantera den sortens latens, eftersom bara några millisekunder innebär dataförlust.

Plattformen, Callisto, bygger på en specialutvecklad variant av Ciscos kommunikationsplattform Webex, bland annat med en optimerad version av codecen AV1 som kan sända HD-video över 128 kbps – ungefär en tiondel av normal HD-video. Man har också anpassat plattformen för buffring och felkorrigering. Hårdvaran och mjukvaran i själva kapseln har utvecklats i nära samarbete med Lockheed Martin och Amazon, på uppdrag av NASA.

Källa: Pressmeddelande

1 gillning