Byggfråga

Har en fråga. Bor i radhus. Jag har okej från kommunen att bygga insynsskydd som är 1.80 meter högt, samt bygga en pergola Max 3.6 meter ut från fasaden. Och inget bygglov krävdes för det.

Jag skrev att papper till båda grannar brevid mig att ni godkänner att vi bygger insynsskydd samt en pergola. Båda grannar har skrivit under. Hoppas att det räcker att en person från varje hushåll skrivit under ?

De skulle ja tro , en granne i min länge gjorde nå liknande o så länge de va ett godkände från grannen så vare ok :+1:t2:

Alltså räcker det att en från hushållet godkänt ?

1 gillning

Jag kan inte svara säkert, men kolla att den som skriver på är (del)ägare till fastigheten. Om den som skriver på inte är ägare kan det vara så att det har tveksamt värde.

Ena granne äger 100% och den andra äger 50%

Precis om han / hon står som ägare , sen ska de inte spela någon roll ( iaf inte i Lindesberg s kommun) där jag bor

1 gillning