Bonus-Malus gynnar nästan bara Volvo

Den som ansvarar för lobbykampanjer hos Volvo Cars har nog fått en extra tårta på sin födelsedag.

Det var i grunden alltid ett rätt lustigt förslag, det går inte att både ta fram lagförslag som skall skydda miljön OCH en biltillverkare som fokuserar på tunga stora bilar.