Bolts elsparkcyklar kommer till Göteborg

Från sajten:
image

Transportföretaget Bolt satsar nu på elsparkcyklar. För några veckor sedan starta de satsningen i Stockholm, nu kommer deras sparkcyklar även till Göteborg och Oslo.

Elsparkcyklarna går att hyra i Bolts befintliga app. Upplåsningskostnaden är fem kronor och där efter kostar det två kronor i minuten under lanseringen. Det finns heller ingen minimigräns. Sparkcyklarna står nu utplacerade i centrala delar av Göteborg men kommer snabbt spridas ut över fler platser.

Bolt har samarbetat med Göteborg Stad för att göra elsparkcyklarna så säkra som möjligt. Hastigheten är begränsad till 15 KM/H och tillsammans med hyran får vi även en stilig hjälm.

“En stad mår bra av en mångfald av fordonstyper och vi är övertygade om att vissa resor i Göteborg görs effektivast med elsparkcykel istället för med bil. Elsparkcyklar bidrar även till att göra våra städer grönare samtidigt som det minskar biltrafiken, inte minst om de används som ett alternativ till en kort biltur”, säger Nils Wijkmark, regionchef norra Europa på Bolt och själv bördig från Göteborg.

Jag tror att marknaden för att hyra el-scooter kommer sjunka med tiden. Nu när våren/sommaren kommit ser jag väldigt många som åker runt på sina egna el-scootrar.

Tror det med, börjar bli så billigt att köpa en egen. Så hyr man ofta så tjänar man in det rätt fort!..

1 gillning

Jag äger en men jag skulle nog säga att mitt VOI-åkande ligger på ungefär samma belopp fortfarande. Är långt ifrån alla gånger jag har med mig scootern så helt klart att det finns en marknad!

Tack

2 gillningar

Inte en till :face_with_symbols_over_mouth: