Bolt sparkar igång kampanj på elsparkcyklar i Göteborg

Från sajten:
image

Nyli­gen lanser­ade trans­port­bo­laget Bolt elspark­cyk­lar i Stokholm och nu har även Göte­borgs tag­it emot de grö­na cyk­lar­na.

Bolt sat­sar på att vara de bil­li­gaste alter­na­tivet när vi ska väl­ja spark­cykel ute på stan. Under lanserin­gen i Göte­borg kör de dessu­tom en kam­panj där det blir reko­rd­bil­ligt. Upplås­ningsavgiften är gratis och därefter 1 kro­na i minuten. Erb­ju­dan­det gäller fram tills på fredag den­na vec­ka. Så bor du i Göte­borg är det bara att ge dig ut — spän­na på dig hjäl­men och gli­da ner längs Avenyn.

Prisjäm­förelse: elspark­cykel i Göte­borg. 
Lime
VOI
Tier
Bolt
Upplås­ning
10 kr
10 kr
10 kr
0 kr
Per min­ut
3 kr
2,50 kr
2,25 kr
3 kr de förs­ta tio minut­er­na, därefter 2kr

Vi har tidi­gare skriv­it om Bolts lanser­ing av elspark­cyk­lar i Göte­borg.

Käl­la: Bolt pressmed­de­lande.