Bokstäver i knappsatsen

En dum fråga kanske, men knappsatsen i telefon-appen har bokstäver t.ex. 2:an har ABC, 3:an DEF osv. Vad är detta tillför?

I vissa länder kan man ha telefonummer med bokstäver.

Och på dumfånens tid användes dom för att skriva SMS. Det kallades T9.

1 gillning

Ganska vanligt i USA att företag och andra kör detta i sina nummer.

Ja, T9 var strålande när det kom :slight_smile:

2 gillningar