BMW gör mångmiljardaffär med Skellefteåföretag

Från sajten:
image

Det Skelleft­eåbaser­ade före­taget North­volt har fått jät­te­order från biljät­ten.

North­volt ska nu tillver­ka bat­terier till BMWs elbi­lar till ett värde av 20 mil­jarder kro­nor. En ny fab­riks byg­gs nu upp i Skelleft­eå och sägs kun­na gener­era 3000 nya jobbtillfällen. Vad som säk­ert ock­så väger in i affären är att BMW är delä­gare i före­taget.

“Det är en vik­tigt pus­sel­bit för etab­lerin­gen av fab­riken i Skelleft­eå. Det är en sig­nifikant del av pro­duk­tio­nen som kom­mer gå till BMW,” säger North­volts kom­mu­nika­tion­schef Jes­per Wigardt.

Käl­la: Sveriges Radio.

Kul! Har MP sagt sitt?

Vad hade de för åsikt om batteritillverkning?

Det var ju glädjande nyheter. BMW behöver ju verkligen steppa upp sitt elbilprogram och Northvold få in kunder och kapital.

Är väl emot allt som genererar pengar och industrier.

1 gillning

Men dom är ju inte emot elbilar och elcyklar. :wink: