Blir det någon "fön" nästa vecka?

Med fön menar jag nya Airpods. Vad tror ni ?

Presenteras nu - släpps 2020 kanske … :man_shrugging:t2: