Barn som spelar kan få bättre motorik, minne och fokusering

Från sajten:
image

I en forskning att ta fram hjälpmedel till unga med kognitiva svårigheter utfördes en studie på barn för att se effekterna av dator- och TV-spel.

I studien ingick 2 217 barn i åldrarna 9 till 10 år och barnen delades upp i två grupper där den ena bestod av barn som spelade minst 21 timmar per vecka och barn som inte spelade alls. De som spelade visade sig få bättre resultat på tester i motorik, minne och fokusering. Under testerna mättes även hjärnaktivitet som visade vissa fördelar för den spelande gruppen. Mental hälsa var också en del av studien men där visade inte grupperna någon skillnad mot varandra.

Studien är den del av forskning i att kunna ta fram hjälpmedel till barn med kognitiva svårigheter under ett tidigt stadie då det gör som mest skillnad. Dock så har inte studien kunnat bedöma om barn med dessa fördelar till resultaten i testerna faktiskt har sökt sig till spel och vice versa. “Det finns fortfarande stora hål i den här forskningen” säger en specialistläkare inom neuroradiologi om studien.

Via: The Verge

1 gillning

Om jag inte minns fel så läste jag en rapport (för väldigt länge sedan) om att de som spelat mycket dataspel klarade vissa tester hos flygvapnet bättre.
Det var tydligen de uppgifter som innebar att man skulle göra många saker samtidigt, som datspelare hade lättare för.

2 gillningar

Minns det med svagt

1 gillning

Även reaktionsförmågan om jag inte minns helt fel.

1 gillning

Fanns någon undersökning som påvisade bättre körförmåga i verkliga trafiken!

Spelare får bättre uppmärksamhet, relationsförmåga och fattar snabbare och bättre beslut.

Vid pilotutbildning för US Air Force (eller om det möjligen var US Navy) fanns en kvinnlig pilotaspirant som i förväg tränat och flugit in sig på flygplanstypen i simulator på vanlig pc, hon slutade kursetta:-)