Autodesk lanserar molnprogramvaran Forma

Från sajten:
image

Autodesk lanserar Forma som är en ny generation molnprogramvara för byggnadsdesign. Denna är tänkt att samla företagets alla produkter inom AEC-segmentet.

Autodesk lanserar nu den första uppsättningen funktioner för Autodesk Forma, den molntjänst för byggbranschen som länkar ihop arbetsflöden hos team som på olika sätt arbetar med utformning och design av byggprojekt. Forma är plattformen som ska bli den samlande hubben för alla Autodesks produkter inom AEC-segmentet.

Visionen för Forma är att bygga en molnbaserad plattform som knyter ihop alla verktyg i byggprocessen, från tidig planering till byggskede och förvaltning. Det innebär att gå från dagens process där olika roller använder olika program och ett dokumentbaserat samarbete till Forma där alla jobbar i samma plattform, men där olika roller får tillgång till just sina verktyg.

I ett första steg kommer Forma att fokusera på tidiga skeden och bygger på tekniken från det AI-baserade verktyget Spacemaker, som nu då blir Forma, för att sedan fortsätta utvecklas och på sikt vara den plattform som används för alla skeden i byggprocessen, från planering till design, byggfas och förvaltning.

Källa: Pressmeddelande

2 gillningar