Arlo video Doorbell

Någon som handlat Arlo Video Doorbell som även har deras kameror?

Har försökt hitta ifall du kan använda den som en ”extra” kamera och flytta den kamera jag har över entrén nu till annan plats.

Så min fråga, går det att använda geofencing med video Doorbell? Och nyttja den som en extra kamera då man inte är hemma.