Är du medveten om riskerna med smarta hem?

Från sajten:
image

Ju mer vi kopplar upp våra hem desto mer ökar riskerna med hot och risker. Forskaren Joseph Bugeja vid Malmö Universitet har tittat närmare på detta.

I ett pressmeddelande från Malmö Universitet tas riskerna upp med det smarta hemmet. En av forskarna här, Joseph Bugeja har forskat i vad som händer när vi kopplar upp fler och fler prylar i våra hem. Joseph Bugeja är doktorand vid Fakulteten för teknik och samhälle och disputerar nu kring ämnet.

Enligt undersökningar tyder det mesta på att vi kan vara omgärdade av så mycket som 75 miljarder uppkopplade enheter redan 2025. Då pratar vi inte bara om smarta högtalare, sensorer och kameror utan även musikanläggningar, vitvaror och träningsredskap.

Joseph har organiserat olika uppkopplade enheter i ett hem baserat på användningsområde och sedan vilka funktioner som används för datainsamling. Med hjälp av sina analyser har han också tagit fram nya modeller som utvecklar och forskare kan använda för att identifiera hot mot den personliga integriteten.

Fakta om Joseph Bugejas avhandling:

Avhandlingen som Joseph gjort är en riskanalys av det smarta, uppkopplade hemmet och de tre viktigaste resultaten är:

  1. Majoriteten av de kommersiella enheter som undersökts samlar in känslig och personlig information och är samtidigt sårbara för intrång.
  2. Det råder en brist på vetenskapliga modeller som fångar komplexiteten i det smarta hemmet. Speciellt när det gäller modeller för analys av integritetsrisker.
  3. Trots de regler som GDPR (personuppgiftlagen) och mer uppmärksamhet kring frågorna, saknas fortfarande heltäckande ansatser för att skydda människors integritet och säkerhet i hemmet.

Vad säger du? Instämmer du och har du full koll på eventuella brister i ditt smarta hem?

Källa: Malmö Universitet

1 gillning

Samtliga elmätare i Sverige ska vara uppkopplade 2025 OCH ha en s.k. HAN/H1/P1-port (RJ45) där kunden kan utläsa data. Tanken är att bara den som har avtalat med en elhandlare om att köpa el kommer att få tillgång till el. Alla andra ska vara frånkopplade, vilket ska ske på distans.
Även uppdateringar måste kunna ske på distans.

Självklart kommer det krypteras och säkras upp, men den dagen kvantdatorer finns tillgängliga, ja då är det köpläge för solpaneler…

1 gillning

Jag har tre principer när det gäller IoT-prylar.

  1. Prylarna ska ligga på ett separat vlan så att dom inte kan snoka i vad som händer i mitt riktiga nätverk.
  2. IoT-grejer som innehåller kameror och mikrofoner är bannlysta i detta hem.
  3. Vill jag kunna styra något på distans så sker det via en VPN-tunnel och ingen molntjänst som tillverkaren av dessa ”smarta” prylar håller med.
1 gillning

Hur gör du med telefoner och tablets som alla har inbyggda kameror och mikrofoner?

2 gillningar

Dessa kommer från välkända tillverkare som underhåller sina produkter med regelbundna säkerhetsuppdateringar.

1 gillning

Inga tredjepartsappar alltså, endast tillverkarens appar som man litar 100% på. Ok.

Du menar så. Ok, jag erkänner att jag har appar som kommer från tredjepart på telefonen. Men jag trodde vi snackade IoT-prylar, det var väl det som artikeln handlade om?