Apple svarar på uppmärksamheten kring deras annonsering av appar

Från sajten:
image

Efter gårdagens avslöjande från olika källor till Forbes försvarar Apple sin marknadsföring av appar.

Det lät till stor del missnöjt från de källor som Forbes varit i kontakt med angående Apples annonsering av appar från tredjepartsutvecklare. När Apple nu ger svar har de en helt annan syn på saken och menar att utvecklare har fullt vetskap att denna marknadsföring sker i samförstånd med utvecklarna.

De motsäger sig också att detta på något sätt ska ha skett i mörker och säger att det är något som de gjort sedan fem år tillbaka. Apple jämför sig även med andra återförsäljare som marknadsför sina produkter och att de har all laglig rätt till detta där de även tydligt hänvisar till App Store i annonserna.

Avslutningsvis påminner Apple att de tillhandahåller utvecklare med resurser i form av mjukvara, skydd och support tillsammans med marknadsföring både i och utanför App Store. Det sistnämnda blir tydligt när man får höra att Apple inbringat mer än 70 miljarder visningar för appar i App Store genom E-post, hemsidor och social media under 2020.

Via: Macrumors