Apple och Google går ihop för att stoppa oönskad spårning

Från sajten:
image

Apple och Google har gått ihop för att ta fram en standard för att motverka oönskad spårning och missbruk av bluetooth-spårare.

Sedan bluetooth-spårare som AirTags blivit alltmer vanliga har de även börjat användas till brottslighet och oönskad spårning. Apple och Google välkomnar nu tips från tillverkare och intressegrupper för en ny standard i branschen. Den nya standarden innebär att du alltid varnas vid misstänkt oönskad spårning oavsett vilken plattform din telefon tillhör.

Det här innebär att obehörig spårning av någon med en bluetooth-spårare kommer att larmas i både iOS- och Android-telefoner. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security och Pebblebee har alla gett sitt stöd till förslaget.

Mycket finns redan på plats för standarden men Apple och Google ger nu chans till ytterligare synpunkter innan den färdigställs. Planen är att det ska bli klart till slutet på året och uppdatera enheter för standarden med mjukvara.

Via: Pressmeddelande

1 gillning