Apple M1X benchmark

Det är på sidan CPU-Mon­key som Apples kom­mande chip har dykt upp.

Det ser ut som att Chipet kom­mer kallas M1X. Apple lanser­ade tidi­gare sina instegsmod­eller med ett egen­til­lverkat chip som kallades M1. Med M1 så fick Apples Macar en ordentlig skjuts i prestanda,

M1X apple

Enligt uppgifter­na från CPU-Mon­key så har M1X 12 kärnor CPU och 16 kärnor GPU vilket kan jäm­föras med M1 som har 8 CPU och 8 GPU. M1X skulle allt­så kun­na ge en framti­da Mac en ordentligt upp­grader­ing när det kom­mer till pre­stan­da vid GPU.

Även om alla sådana här speci­fika­tion­er kan vara fal­s­ka innan det fak­tiskt är bekräf­tat från Apple själ­va så är det rim­ligt att anta att ett eventuellt M1X med ovan speci­fika­tion­er gör sig bra i en framti­da Mac­Book Pro 16 med 4 Thun­der­bolt utgångar.

Macbook 14

På CPU-Mon­keys hem­si­da så går det även att utläsa att enheter med det här chipet är Mac­Book 14″ (2021), Mac­Book 16″ (2021) och iMac 27″ (2021).

Via: CPU-Mon­key

2 gillningar

Då hoppas vi att nästa blir M1Y (MONEY).

2 gillningar

Man döper kommande iPad till Penny, datorn till Money och mobilen till 007…:sunglasses:

2 gillningar