Apple lanserar ny sida för Security Research

Från sajten:
image

Apple har idag lanserat en ny sida, Apple Security Research.

Det är en sida som enbart fokuserar på att förbättra hur säkerhetsrisker lättare ska kunna rapporteras till Apple. Hemsidan innehåller verktyg för att skicka ärenden direkt till Apple, kommunicera med Apple-anställda och se hur det går för de ärende som är inskickade.

Till skillnad från deras Apple Security Bounty som går att hitta på deras sida för utvecklare är det här en blogg för Apples utvecklarteams att redogöra de senaste utvecklingarna inom Apples säkerhet. Den här hemsidan, Apple Security Research, kommer efter många år av klagomål på hur Apple agerat, eller snarare inte agerat, när ett allvarligt säkerhetsproblem rapporteras.

Ersättningen som Apple har delat ut när personer rapporterat in säkerhetsrisker har även de varit under kritik. Apple skriver följande på hemsidan:

Under de senaste två och ett halvt åren sedan vi öppnade vårt program är vi otroligt stolta över att ha tilldelat utvecklare nästan 20 miljoner USD i totala betalningar, med en genomsnittlig utbetalning på 40 000 USD i produktkategorin, och inklusive 20 separata belöningar över 100 000 USD för hög- påverkansrisker. Såvitt vi vet gör detta Apple Security Bounty till det snabbast växande bountyprogrammet i branschens historia.

Källa: Apple