Anyfin och Greenely vill hjälpa till att hantera höga elräkningar

Från sajten:
image

De båda techbolagen Anyfin och Greenely börjar samarbeta. De vill hjälpa svenska hushåll att hantera eventuella höga elräkningar i vinter.

För att underlätta för svenska hushåll när det gäller eventuella höga elräkningar i vinter vill Anyfin och Greenely erbjuda en ny tjänst. Anyfin har snabbt utvecklat sin teknikplattform för att tillsammans med elbolaget Greenely kunna lansera möjligheten att skjuta upp elräkningen en månad eller att delar upp den i sex mindre delar.

Eftersom ingen direkt vet hur elpriserna kan komma att slå mot de svenska hushållen i vinter så lanseras nu en möjlighet att kunna hantera elräkningen om den blir för hög. En undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Anyfin visar på att var femte svensk redan nu har det svårt att få det att gå ihop i slutet av månaden, just på grund av höga elräkningar i kombination med övriga ökade levnadskostnader. Dessutom framkommer det i undersökningen att endast 29 procent av svenskarna har en buffert som kan användas för att betala elen i vinter.

Elbolaget Greenely har gjort en undersökning på sitt håll som visar att en stor del av deras kunder har uttryckt ett intresse av att kunna ha möjlighet att skjuta upp eller delbetala sin elräkning i vinter om det behövs.

Att skjuta upp sin elräkning en månad är kostnadsfritt och ska ge användarna extra tid betala. Genom att även erbjuda alternativet att delbetala stora räkningar hoppas Anyfin och Greenely kunna hjälpa till att minska stressen från oväntat höga räkningar och göra det lättare för hushållen att budgetera sin ekonomi.

För att läsa mer om hur det hela går till så finns information här.

Källa: Pressmeddelande

Just uppskov med elräkningen är något som elbolag erbjuder lite som standard.