Använda inte allokerat minne

Har inte tagit tag i att byta sonens hårddisk ännu. Men undrar här och nu om man kan låta D: få tillgång till det som kallas ”Inte allokerat”? Hur gör man det?

Du kan utöka G att innefatta den lediga delen

1 gillning

Men inte D:?

Att utöka G var enkelt. Men det går inte att ge utrymme till D?

Då får du ändra (flytta) G först, kan funka. Bara att prova och se om du kan ändra den.

1 gillning

Jag tog snikvägen, istället för att utöka D så utökade jag G och såg till att sonen börjar fylla G nu när D är full. I min enkla värld borde det vara enkelt att utöka D om det finns ledigt utrymme på disken. Men inget är ju enkelt om man inte kan det…:sunglasses::sweat_smile:

Tack för hjälpen!

För att utöka D måste du ta bort G, det kan göras om det finns plats för filerna på G att flyttas till D.

  1. Flytta filer från G till D
  2. Ta bort G
  3. Utöka D att innefatta allt ledigt utrymme (man kan bara utöka till yta som ‘ligger till höger’ om den disk man vill utöka)

Ungefär så.

1 gillning