Använd dina Echo för internkommunikation

Från sajten:
image

I senaste månadens sammanfattning av vad som hänt kring Amazon Alexa nås vi av nyheten att funktionen “Drop In” ska finnas tillgänglig för alla enheter i ens hem.

Med funktionen “Drop In” kan du ropa ut meddelanden i stil med “Maten är klar” eller ställa frågor som “Vad ska vi ha till middag?” varpå alla Echo-enheter i ditt hem börjar prata. Använd kommandot “Alexa, drop in on all devices” för att starta en konversation med alla inblandade.

I samband med denna nyhet får vi också veta att den vanligaste frågan som ställts till en Echo-enhet är “Vilken dag är det idag?” vilket knuffar ner frågan “Vad är klockan?”.

Källa: Amazon

Nu märks Coronakarantänen…:sunglasses::sweat_smile:

1 gillning

Detta finns redan på Google home…

Säg “hej Google, sänd ut” följt av det du vill sända ut… Tex maten är klar…

Då skickas det till alla Google home-högtalare i hemmet.

Det funkar även från telefonen, oavsett var du är i världen.

Man kanske vill sända ut att “nu hoppar jag ner i poolen i Spanien…” :slight_smile: