Anställda hos Amazon lyssnar på Alexa-användare

Från sajten:
https://teknikveckan.com/amazon/anstallda-hos-amazon-lyssnar-pa-alexa-anvandare/
Bloomberg har varit i kontakt med tidigare anställda hos Amazon som har berättat att de anställda lyssnar på tusentals inspelningar från deras röstassistent Alexa under varje skift.

Det finns en stor grupp anställda hos Amazon som arbetar med att analysera inspelningarna från deras röstassistent Alexa som dels finns i deras egna högtalare men även inbyggda i flera andra tillverkares produkter. Flera av de anställda har sedan delat med sig av inspelningar som sticker ut ur mängden via interna chattrum och det har rört sig om allt från en kvinna som sjunger i duschen till sexuella övergrepp.

”Sometimes they hear recordings they find upsetting, or possibly criminal. Two of the workers said they picked up what they believe was a sexual assault. When something like that happens, they may share the experience in the internal chat room as a way of relieving stress. Amazon says it has procedures in place for workers to follow when they hear something distressing, but two Romania-based employees said that, after requesting guidance for such cases, they were told it wasn’t Amazon’s job to interfere.”

Både Google och Apple som även analyserar data för att förbättra sina röstassistenter gör detta helt anonymt då inspelningarna inte har någon koppling till någon person, men inspelningarna som finns hos Amazon innehåller även användarens namn.

Amazon har svarat Bloomberg via mail att inspelningarna analyseras för att förbättra röstassistenten och att det görs i väldigt liten skala och med hög integritet.

Källa Bloomberg

Fast hur var det med integriteten? De anställda kunde se serienumret på enheten som hade spelat in och förnamnet på personen den var registrerad på.

Yep, not so good!

Ja nå sånt … :man_shrugging:t2:

En anledning till att jag väljer Apple´s hårdvara. Då behöver man inte oroa sig över sådant här.