Ångra köp i dagens tid

Dagens teknik kräver att man ska godkänna en massa villkor för att produkten ska fungera. Villkor man inte informeras om innan köp.
Att ångra ett köp av öppnad vara strax efter ett köp är oftast inga problem.

Men hur skulle det vara efter, låt säga 1 år, när det görs uppdateringar och det krävs nya villkor för att varan ska funka? Exempelvis platspositionering, hälsodata eller anna data som rör integritet.
Hur ser rättigheterna ut för kunden i dessa fall? Då det var en information som inte förmedlades vid köp.

Det finns ingen lagstadgad rätt att ångra köp om det är det du menar. Däremot så finns det ganska så tydliga regler runt att en produkt skall fungera och uppdateras under dess förväntade livstid.

Däremot finns det så vitt jag vet inga regler som rör att det skulle komma funktioner som du inte gillar. Frågor runt integritet och liknande rör ju andra lagar än konsumentskydd.

Ja. Det känner jag till till.

Men det är just kring konsumenträtten. Hur den ställer sig till om en vara kräver nya uppdateringar för att fungera. Och då att kunden inte vill godkänna dess nya uppdateringar för att de exempelvis gör avkall på integritet.
Låt säga att en robotdammsugare som fungerat fint behöver uppdateras. Men där de nya uppdateringarna lagrar avscanining av hemmet. Så tillverkare då vet hur ens hem ser ut. Eller möjligen lagrar vad robotdammsugarens kamera lokaliserar i syfte att förbättra dess funktion.
Utan uppdateringarna fungerar inte robotdammsugaren.

Dessa nya funktioner var inte vad kunden godkände vid köp. Utan vill kunna använda dammsugaren så som den var tänkt vid köp.

Så vitt jag vet tar inte konsumentköplagen höjd för det.