Amazon släpper ljuddetektering till Alexa

Från sajten:
image

Amazon har börjat rulla ut en uppdatering till sina Alexa-enheter som ger ljuddetektering som en trigger till deras rutiner. Detta innebär att olika ljud nu kan användas som trigger för att något ska hända i ditt hem.

Det är olika Alexa-användare i Amerika som nu meddelar att de ser valet “Sound Detection” dyka upp som en trigger för sina enheter. Liknande funktion har funnits för utvalda ljud via Alexa Guard men nu verkar det vara på gång till fler enheter och utanför denna tjänst. Dessutom sägs denna funktion vara tillgänglig utan att man behöver aktiverat Alexa Guard så mer tillgängligt och användbart med andra ord.

Alexa Sound Detection

Detta blir användbart på många sätt och kan göra ditt hem lite smartare. T ex kan ljudet av en krossad fönsterruta trigga en rutin som tänder belysningen i hemmet. Eller varför inte skrik från barn som tänder en nattlampa eller annat i väntan på att någon kommer in till barnet.

Källa: The Ambient

 

Eller höjer volymen på högtalarna? :innocent: