Altandörr

Finns de någon snart sak för altan att kunna öppna med telefonen tex?