Alogic USB-C Dock Wave kombinerar 3 intressanta behov

Från sajten:
image

Var­för bära runt på en USB-C-doc­ka om du inte kan lad­da tele­fo­nen med den och gär­na trådlöst. Så verkar tankar­na gått bakom Alog­ic USB‑C Dock Wave.

ALOGIC USB-C Dock Wave

Till en bör­jan kan det te sig som gan­s­ka så galen idé men det här är en förvå­nans­värt attrak­tiv pro­dukt då vi alltid sit­ter med en power­bank som är lad­dad. Det är nog det bäs­ta med den, trådlös laddning är mer en härlig bonus och skickar ut något låga 5W.

Dessvärre går det inte att lad­da via den per­ma­nen­ta USB‑C slad­den som sit­ter fast utan det är den vi använ­der när vi kop­plar in den i datorn för dock-läge. Däre­mot lad­dar de tre USB-utgån­gar­na på bra, med USB‑A får vi 12W och med USB‑C 60W (Via Pow­erDe­liv­ery). Den skickar ock­så vidare ström­men in i datorn om du vill kop­pla lad­daren rakt i dock­an och därmed spara på en port i datorn.

Bat­teri­et i Alog­ic USB‑C Dock Wave sparar ihop 5000 mAh-tim­mar vilket motsvarar unge­fär stor­leken i ett stort mobil­bat­teri.

Som hub funger­ar den med HDMI (4K/30 Hz), SD-kort, Micro-SD-kort, 2 x USB‑A samt en sty­ck USB‑C. USB-stan­dar­d­en är 3.0. Den sak­nar allt­så eth­er­net vilket är rätt knasigt.

Sammanfattning

Trots gan­s­ka låga speci­fika­tion­er på både trådlös laddning och det gan­s­ka lil­la bat­teri­et på endast 5000 mAh så blir det­ta huvud­power­banken då den av naturen alltid är lad­dad. Vi skulle nog vil­ja se en något större vari­ant med större bat­teri men om vi bara fick väl­ja mel­lan det eller att få in en eth­er­net-anslut­ning i dock­an så har det bliv­it det sista. Det är ett dessvärre ett stort minus i sam­man­hanget och rent lustigt att det inte finns på en så här annars sta­bil pro­dukt.

Pro­duk­tk­val­ité: 4/5.
Funk­tion 4/5.
Design: 3/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Instal­la­tion 5/5.
Total­be­tyg 4/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

  • Sta­bil, har aldrig stre­jkat.
  • Hålls alltid lad­dad.
  • Min­skar antal gre­jer i väskan.

MINUS

  • Ingen eth­er­net.
  • Skralt bat­teri
  • Den är ju inte jät­te­vack­er

DETALJER

  • Anslut­ning hane USB‑C.
  • Anslut­ningar hona: USB‑C (60 WPD), 2xUSB‑A (12W), SD-kort, Micro-SD-kort, HDMI 4k 30 Hz, Qi-laddning.
  • Färg­: Svart/Grå
  • Pris: Ca 1500 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.