Alexa for Residential förenklar för flerbostadshus

Från sajten:
image

Att smarta hem är här för att stanna råder det ingen tvekan om och i USA vill nu Amazon förenkla för hyresvärdar som vill göra sina lägenheter lite smartare. Alexa for Residentital heter deras lösning.

Tanken är att via Alexa for Residential så ska en hyresgäst som flyttar in kunna komma till ett serverat bord av smarta funktioner. Genom att redan tillhandahålla smarta enheter som är förkonfigurerade så ska tröskeln för det som av vissa kan anse vara jobbigt tas bort.

Tänk dig att du öppnar dörren till din nya lägenhet och du välkomnas av Alexa som ger dig en rundtur om vad du kan göra och sedan är det fritt fram att börja kontrollera ditt nya smarta hem.

Alexa for Residential kommer att finnas tillgängligt i USA men idén är så pass bra att vi hoppas den letar sig vidare till fler marknader.

Vad säger ni? En smart lösning för ett smartare boende?

Källa: Engadget