Airly vill bekämpa luftföroreningar med smarta sensorer

Från sajten:
image

Cleantech-startupen Airly vill förbättra luftkvaliteten i världen med smarta och prisvärda sensorer. Tanken är att dessa bildar ett nätverk i städer och visar luftkvaliteten i realtid.

Airly är en cleantech-startup med bas i London och Krakow som nyligen fått in 5,5 miljoner dollar för fortsatt utveckling av deras produkt. Företaget vill bekämpa luftföroreningar i städer världen över med hjälp av prisvärda sensorer som monteras upp runt om i städerna. Sensorerna ska kunna visa upp luftkvaliteten i realtid och ge insikter och data om hur luften påverkar hälsan samt hur detta ska kunna förbättras.

I nuläget används Airly i mer än 500 städer i över 40 länder där 5.000 sensorer täcker upp totalt 40.000 aktiva mätpunkter. I till exempel Warszawa har totalt 165 sensorer monterats upp vilket innebär det största nätverket av luftkvalitetsmätning i Europa.

Med billigare sensorer ska det bli enklare att täcka in större delar av städerna. De sensorer som många gånger används idag av myndigheter är dyra och innebär att endast ett fåtal monteras upp på få utvalda platser.

Data skickas till den dedikerade Airly appen var femte minut vilket innebär goda möjligheter till realtidsmätningar. Denna ska dessutom kunna användas till att detektera illegala utsläpp som kan påverka hälsan negativt för boende i städerna.

Affärsmodellen ser ut på följande sätt; kunden betalar en årlig summa för abonnemang om 540 dollar per nod per år och vid installation tillkommer en avgift.

Källa: Techcrunch